Search results for: "دیگران"


دوست

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند……

by fawzia622

read more

زندگی

sima22

دید شما به زندگی چگونه است این بسیار مهم است چون اگر بخواهید انسان موفقی……

by sima22

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

عدل الهی

linarahim

دومین اصل ازاصول پنج گانه عدل الهی می باشد.که خداوند برهمه کارهاوهمه انسان……

by linarahim

read more

بخشنده گی

Tamana Hamidy

عفو کردن خود و دیگران دادن یک رای مثبت به تز زیستن در زمان حال است. "من خودم……

by tamana-hamidy

read more

نکو عجله

Jamil Yosufi

    در طول زندگی شاید بارها برای بسیاری از ما اتفاق افتاده که با شنیدن……

by jamil-yosufi

read more


Back to Top