Search results for: "ذهن"


ذهن انسان

farzana360

خداوند (ج) که آفریننده تمام جهان است موجودی را آفرید که اشرف تمام مخلوقات……

by farzana360

read more

فلم انکس

fawzia622

فلم انکس یک شبکه خدماتی است و یک رسانه اجتماعی است که در سراسر دنیا وجود……

by fawzia622

read more

علم

morsa ghadri

علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود یا……

by morsaghadri

read more

ذهن آرام

mahtabyaseni

  ذهن آرام فضای برای خلاقیت واندیشه است.ذهن آرام وروشن بوده در فرآیند……

by mahtabyaseni

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

مطالعه

weida

مطالعه بخش مهم درزندگی ماست زیراهرانسان می تواند توسط مطالعه سطح آگاهی……

by weida

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

اخلاق

foruzan mohammadi

اخلاق از جمله مهمترین و اصلی ترین ارزش ها و یا عادت در یک جامعه می باشد که……

by foruzan-mohammadi

read more

مطالعه

rabia240

  مطالعه  مطالعه درحقیقت بکارانداختن ذن انسانسست.وقتی انسان کتابی……

by rabia240

read more

زخم زبان

azita sadiqi

داستان های زیادی در دنیا وجود دارد .طنز ، غمگین ،واقعی،تخیلی ،احساسی وغیره……

by azita-sadiqi

read more

منطق

setayesh alemyar

منطق مصدر ميم است به معناى گفتار و در قرآن مجيد هم به همين معنى آمده است (خداوند……

by saharAyoubi

read more

مطالعه

Omid dorani

مطالعه ذهن انسان را روشن میسازد  ،.مطالعه باعث ازدیاد معلومات ما گشته……

by Omiddorani

read more

مادرم

Arzoorahmany

  الهی که من فدای توشوم مادرجان ........... که این قدربه من فکرمیکنی این قدربه……

by Arzoorahmany

read more

ذهن

Somaya Ahmadi

ذهن انسان مانند باغچه ای میماند که اگر هوشمندانه و با اندیشه های مثبت کاشته……

by SomayaAhmadi

read more

مطالعه

soodabeh azimi

  تمدن امروز ما حاصل دانش و تجربه نسلهایی است که پیش از ما زیسته اند. ما……

by soodabeh-azimi

read more

ذهن

Falaq Training Center

  قسمت اول                                ……

by FalaqTC

read more


Back to Top