Search results for: "رئیس_جمهور"


ټاکنۍ

Herat Women's Annex

 ټاکنۍ یعنی د یوی ټولنۍ یو غړی ټاکل د هماغه ټولنۍ غړیو باندی د رهبری لپاره……

by herat-womensannex

read more

انتخابات

Ameneh akbary

   انتخابات هدف از انتخابات این است که تمام مردم دست به دست هم داده ودرتعیین……

by amenehakbary

read more


Back to Top