Search results for: "راستی"


دورغ

fawzia622

دورغ یک کلمه بد و ناپسند است که زنده گی انسان را به تباهی می کشد و باعث ویران……

by fawzia622

read more

عشق

nooriya erfaniyan

روزی روزگاری یک زنی برای خریدکردن ازخانه اش بیرون آمد.به هنگام برآمدن ازخانه……

by nooriya

read more

عشق واقعی

nazaninamini

  عشق آن کلمه مقدس است که با وجود آن معنای اصلی دوست داشتن ثابت میشود....……

by nazaninamini

read more

صداقت

nazaninamini

  صداقت نیمی از کتاب زندگی است .......... صداقت رول مهمی را در زندگی انسان ایفا……

by nazaninamini

read more


Back to Top