Search results for: "رحم"


(( حکا یت ))

hangama12

(( حکا یت )) یــــارب به بزرگیت دوسـتی را یافـــــــــــــتم ,ولی از درون……

by hangama12

read more

ظلم و ستم

Omid dorani

ظلم و ستم بدترین تاریکی و تباهی است در یک جامعه ، در جامعه یی که ظلم و ستم……

by Omiddorani

read more

اسلام

nasirahmad

  قسمت دوم اساس اسلام توحید و یکتا پرستی است و این دین بخاطر تکمیل شدن……

by nasirahmad

read more

داستان

aci danesh

من فقط راست میگفتم سال ها پیش طلاق گرفته بود و حالا تک و تنها درخانه ای که……

by aci-danesh

read more


Back to Top