Search results for: "رضایت"


لبخند

hadis barak

لبخند یک پاسخ فیزیولوژیک است و اولین نماد درونی انسان اعتماد بنفس و رضایت……

by hadis-barak

read more

والدین

farzana360

  والدین بهترین هدیه خداوند(ج) است. که برای تمام بشر داده است. برای تمام……

by farzana360

read more

موفقیت

sameer yaqoobi

آن چیزیکه می تواند بر زندګی انسان کمک کند وآنرا بی اعتنا همیشه دچار مشکلات……

by sameer-yaqoobi

read more

رمضان

anita rasoly

رمضان ماه نزول قرآن،رمضان ماه رحمت خداوند بالای بنده هایش،رمضان یکی از……

by anita-rasoly

read more

پدر

nazakat25

  پدر نام آشنا کسی که زیستن را برایم آموخت پدرم تکیه گاه من قدرت من شکوه……

by nazakat25

read more

امانتداری

linarahim

 خداوند(ج)درقرآن کریم واحادیث زیادی درباره امانتداری آماده است .که شخصی……

by linarahim

read more

طلاق

adnan1mitra

طلاق عبارت از جدا شدن یک زوج بعد از مدتی زندگی مشترک که بخاطر دلایل زیادی……

by adnan1mitra

read more

رضایت دل

nooriya erfaniyan

بیست سالی می شدکه دردیارغربت زنده گی میکرد.امروزبادستاوردهای زیادی به دیدن……

by nooriya

read more

موفقیت!

Forogh Ebrahimzade

موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده……

by forogh-ebrahimzade

read more

حجاب

Haseba Hesamy

بسیاری از زنان مسلمان به شیوه های مختلف موی سر و دیگر قسمت های بدن خود را……

by hseba-hesamy

read more

رژیم

Massihullah Rahmani

رژیم یک واژه فرانسوی است که به نوع حکومت اطلاق می شود .در حال حاضر سه نوع……

by massihullah-rahmani

read more

زنده گی

jawad3noorzoy

زنده گی زنده گی دفتر سفیدی است که هنکام تولداز خدای رحمان هدیه کرفته ایم……

by jawad3noorzoy

read more


Back to Top