Search results for: "رفیق"


دوستان

Mohammad Hassan Sultani

به گمانم بزرگترین دارایی ِ زندگی ِ آدمیزاد، همین دوست های واقعی هستند...همین……

by MHS31

read more

عادات زشت

linarahim

  خداوند(ج) بالای  بنده گا ن خود بسیا ر مهربا ن رحما ن ورحیم میباشد.وهیچ……

by linarahim

read more

کرم و بخشش

samana

بخشش یعنی هرآنچه در توان توست از صمیم دل وبی غرور با خلوص نیت ببخشی. بدون……

by samana

read more

کتاب

bahmanbarekzai

  کتاب بهترین دوست انسان می باشد. بهترین رفیق. دوست. یار.شریک انسان کتاب……

by bahmanbarekzai

read more

آرزوهایم

jawad dorani

اندرین ویرانه ، در گوشه ای ، زیر سقفی که گویا ستون ندارد ، با هزاران رفیق……

by jawad-dorani

read more

همنشین 2

Safiullah

چندی پیش نوشته ای داشتم در مورد چگونگی انتخاب نمودن دوست، رفیق و همنشین……

by safisafa

read more


Back to Top