Search results for: "رنج"


زنده گی

malina amiry

زنده گیزنده گی پر از شادی، خوشی،  شادی شادکامی، غم، درد، رنج، محبت، عشق……

by malina-amiry

read more

وآنروزخواهدآمد

roma67

  ازفلانی خبرشدی؟نه چه گپ شده؟متاسفانه فوت کرده! آه!انالله واناالیه راجعون؛؛؛اوکه……

by roma67

read more

ہمدردی

Amjad Riaz

دوسروں کے دکھ درد ،رنج و غم میں شریک ہونے کا نام ہمدردی ھے انسان کی تخلیق……

by amjad-riaz

read more

تابستان

lina4545

  فصل تابستان یکی از  فصل های زیبا است من این فصل را بسیار دوست دارم……

by hi45linakary

read more

حسادت

morsalmasror

حسادت یک پدیده است که بعضی اشخاص به اساس جهالت آنرا در وجودشان بوجود میآورند……

by morsalmasror

read more

علم

morsa ghadri

علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود یا……

by morsaghadri

read more

خانواده

mariam3

عبارت از جمعی از افراد با هم یکجا شده و خانواده را تشکیل میدهند.یعنی یک مرد……

by mariam3

read more

مدیریت

Haseba Hesamy

  مدیریت تنها امر کردن نیست، تنها دستور دادن نیست، تنها بزرگی نیست، تنها……

by hseba-hesamy

read more

فقر و تنگدستی

fareshtasadat

                                                                                                                                                                                         ……

by fareshtasadat

read more

صبروشکیبایی

linarahim

صبروشکیبا یی صبروشکیبا یی یک کار بسیاردشواروهرکس نمیتواند.صبروتحمل وشکیبایی……

by linarahim

read more

گل مراد

parwiz

  بگذشت دوره حساب راحت و شد آشکار رنج تقسیم ماست زین فلک بی مدار رنج هر……

by parwiz

read more

هدف

zahra rasa

هدف خارق العادیت انسان در عقل اوست و افکارش!! که زنده گی یکنواخت او را رنج……

by zahrarasa

read more

دختر افغان

nargeszaka

دختر افغانیک دختر از زمان تولد در خانه وخانواده اش رحمت وبرکت را به وجود……

by nargeszaka

read more

زنان واسترس

morsalmasror

زنان در زنده گی روزمره بیشترازاسترس ها صحبت میکنند وبه طورکلی دو برابربیشترازمردان……

by morsalmasror

read more

نماز

Safiullah

نماز یکی از مهمترین امور عبادی که همیشه بدان توصیه می شویم، نه تنها از سوی……

by safisafa

read more

جنگ

maeda4

جنگ جنگ یک پدیده شوم وخطر ساز است. که حاصل آن باعث بدبختی،تباهی،ویرانگری،کشت……

by maeda4

read more

ای خدا!!!

hekmatullah

  ای خدا! میدانم که هیچ کسی را که در زندگی اش تلاش چیزی را داشته، نا امید……

by hekmatullah

read more

تلاش کن

Omid dorani

بهترین راه برای بدست آوردن بزرگترین خواسته ها تلاش است تلاش کن که بتوانی……

by Omiddorani

read more

بنویس

qahar kabiri

بنویس بنویس بنویس از محرومیت از نابسمانی های از یاس ها و از حرفهای بزرگان……

by qahar-kabiri

read more

خدا

mahnaz ahmadi

بنام حق که ذکرش یاد یار است خدایی که محبت بی قرار است بنام او که ما را خلق……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top