Search results for: "روانشناسان"


نوجوانی

zahra sultani

نوجوانی کدام دوره ی زندگی است؟ سوالی که شاید بعضی افراد جواب آنرا نمی تنند……

by zahrasultani

read more

جمعه روزها

noorzia osmany

روز جمعه روزیست که در بین ما مسلمانان رخصتی اعلان شده و این رخصتی از طرف……

by noorzia

read more

خیالبافی

sagharfakher

هر گاه شخصی با خود خلوت میکند. در رویاهای خویش خیالاتی را در سر می پروراند……

by sagharfakher

read more

همنشین

Safiullah

مولانا جلال الدین محمد بلخی شعری دارد در دفتر اول مثنوی که تفسیر کنندۀ یکی……

by safisafa

read more


Back to Top