Search results for: "روحی"


صلح

Amir Ali Sher Nawaie

صلح به معنای زندگی کردن مسالمت آمیز بدون تنش و خشونت بر مبنای برسمیت شناختن……

by AmirAliSherNawaie

read more

آرامش

nagharmohmand

  آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی مشکل، بی کار سخت ،یافت……

by nagharmohmand

read more

صحت

Fatema Maten

صحت نظریات متفاوتی از شروع بشریت تا کنون در مورد صحت موجود بوده وخیلی ها……

by FatemaMaten

read more

معلولیت

tina yarzadeh

در ما انسانها از جمله خطراتی که میتواند باعث بوجود آمدن مشکلات جسمی و حتی……

by tina-yarzadeh

read more

بی کاری

Siawash

یک از عوامل اساسی در اجتماع عدم موجودیت اشتغال برای افراد میباشد که پیامدهای……

by SiawashKasra

read more

ورزش

Omid dorani

ورزش بهترین راه برای حفظ سلامتی بدن و نیز بهترین راهیست که میتوان خود را……

by Omiddorani

read more

مکتب

zahra rasa

هر تحول ایجاد شخصیتی در انسان میکند و یا دید بیشتر نتیجه تصمیم گیری خوب را……

by zahrarasa

read more

سکوت

fareshtasadat

                                                                                                              ……

by fareshtasadat

read more

ورزش

hasti12fanan

ورزش به تمام فعالیت های بدنی و جسمی گفته میشود که جهت بدست آوردن توان بیشتر……

by hasti12fanan

read more

نظافت

nooriya erfaniyan

اسلام دین سلامت ونظافت است.طبق گفته رسول خدانظافت نصف ایمان است اماافسوس……

by nooriya

read more

غم چیست؟

parisa ahmadi

غم چیزیست که بیشتر مردم افغانستان با خوردنش دچاره مریضی هایی مانند: سرطان‚……

by parisaahmadi

read more

ازدواج

amenazafari

در جوامع امروزی، خصوصاً در کشور ما افغانستان، به دلیل مسائلی از قبیل، پایین……

by lovelysweet

read more


Back to Top