Search results for: "روز_قیامت"


غیبت

semai

هر خواهر و برادر غیبت می کند مانند این است گوشت برادر مسلمان خود می خورد……

by semai

read more

نماز

Nilofar

طوریکه میدانیم ارکان ایمان عبارتند از:کلمه طیبه،نماز ،روزه،زکات،حج.نماز……

by neloofar

read more

حمد

Arezoo Heray zad

الهی ! تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شودم در جهان شیدا شدم  نهان بودم پیدا……

by arezoo-heray-zad

read more


Back to Top