Search results for: "زمستان"


عشق

samana

زمستان سرد فرا رسید و مثل همیشه در شبهای سرد وخنک همگی به خانه هایشان رفتند……

by samana

read more

زمستان

Hatifi-Herat

زمستان فصل زیبایی، فصل سرما.... آیا چگونه میتوانیم زمستان را توصیف کنیم!؟……

by Hatifi-Herat

read more

بخاری گازی

Anosh Anexx

بخاری گازی بخاری گازی یک وسیله ای است که برای گرم کردن منزل و یا دفاتر استفاده……

by anosh-anexx

read more

ندای غریبان

nooriya erfaniyan

چه کسی میخواهدبه ندای ما گوش دهد؟ ندایی که اگر بلندترین صوت هم باشد به گوش……

by nooriya

read more

طبیعت

morsa ghadri

  وقتی که حرف از قدرتهای و وجود خداوند (ج) را بر زبان می آورم زود نظر ما……

by morsaghadri

read more

سال و ماه

Laleh zaka

سال و ماه   در صنف های قبل ما خواندیم که وقتی که زمین یک دور کامل به گرد……

by Laleh1

read more

بیا که...

Safiullah

بیا که فراقت من را سوختاند و اینهمه جدائی و رسوائی را بر من روا……

by safisafa

read more

زمستان

Sajeda Amiri

زمستان همچو چادر سفیداست که پهنش میکند بر سرزمینت اگر بر دارد این چادر زجایش……

by sajeda-amiri

read more

برف باری !

Ahmad Farid

برف باری یکی از نعمت های بزرگ خداوند بزرگ است که همه ساله تمام زمین را با……

by farid-ahmad

read more

خزان

siyar hakimi

در موسم خزان هوا روز به روز سرد شده میرود گل ها، نباتات پژمرده شده و برگ های……

by siyarhakimi

read more

روزگار

Sadaf osmany

  دنیا فانیست اما خاطرات خوب هیچگاه فراموش نمی شود.روزگار مارا یکجا کرد……

by sadaf-osmany

read more

مادر

Asma_Ebrahimi

مرا باور کن... که تنها مونسم تو هستی مادر.... مرا باور کن... که تنها راز قلبم……

by Asma_Ebrahimi

read more


Back to Top