Search results for: "زنان"


تلخی

kaveh ayreek

پلاستیک های بعداظهر با زنانی اغوا گر با چایی سفارشی لبریز از تلخی……

by mohammadhasani

read more

عادات زشت

linarahim

  خداوند(ج) بالای  بنده گا ن خود بسیا ر مهربا ن رحما ن ورحیم میباشد.وهیچ……

by linarahim

read more

زیورآلات

fawzia622

زیورآلات از جمله وسایل است که در بیشتری از کشور ها مورد استفاده قرار می گیرد……

by fawzia622

read more

علم

morsa ghadri

علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود یا……

by morsaghadri

read more

انتخابات

bhnamtabsm

   انتخابات یعنی تعین سرنوشت یک کشور توسط مردم میباشد. انتخابات یکی……

by bhnamali

read more

حجاب

fawzia622

یکی از خصوصیات زنان مسلمان حفظ حجاب شان است که برای مسلمان واقعی بسیار مهم……

by fawzia622

read more

زن

Herat Women's Annex

مقام و موقعیت زن در جامعه دارای ارزش های زیادی است,که امروزه زنان در حصه……

by herat-womensannex

read more

حقوق بشر

mahtab196

حقوق بشر در تمام دنیا انسانهایی هستند که حقوق اشخاص دیگررا نادیده می گیرند……

by mahtab196

read more

همسرم

nooriya erfaniyan

 دوازده سال با عشق ونشاط عجيبي درس خواندم.به اميداينكه وقتي بزرگ شدم بهترين……

by nooriya

read more

بهای بهشت

farhad hakimi

پیامبر رحمت می فرماید : ((ازطرف خودتان شش چیز را برای من تضمین کنید من نیز……

by farhadhakimi

read more

حجاب من

nazakat25

    بگذار از حجابم بگویم ,که فطرت انسانی ام را نگهداشته واز عریانی حیوانی……

by nazakat25

read more

رسانه ها

morsalmasror

رسانه وسیله انتقال هر نوع معلومات واطلاحات را گفته میتوانیم شاید همه با……

by morsalmasror

read more

خانواده

fareshtasadat

خانواده :خانواده یک نهاد منظم وسازمان یافته است،خانواده متشکل از پدر ومادر،تعدادی……

by fareshtasadat

read more

سراب سرابی

mina rezaee

خانم #حبییه_سرابی یک نماد بود، شاید هم نشانگر تغیرات نمادین در جامعه مرد……

by minarezaee

read more

زنان واسترس

morsalmasror

زنان در زنده گی روزمره بیشترازاسترس ها صحبت میکنند وبه طورکلی دو برابربیشترازمردان……

by morsalmasror

read more

زنان واسترس

morsalmasror

زنان در زنده گی روزمره بیشترازاسترس ها صحبت میکنند وبه طورکلی دو برابربیشترازمردان……

by morsalmasror

read more

جایگاه زن

Edriss Zia

زن ای مادر آرزویم، ای ستم دیده آسمان ،نهایت بلند اسلام مقام زن را بسیار بلند……

by edriss-zia

read more

حقوق زنان

khatereh93

حقوق زن چندی پیش بعضی زنان فعال جامعه ما به جاده هاوخیابان ولایات  بیرون……

by khatereh93

read more

زنان

nooriya erfaniyan

بااینکه زنان نیمی ازافرادجامعه راتشکیل میدهنداما درطول تاریخ موردظلم وستم……

by nooriya

read more

مقام زن

Samira Tokhi

زن ها نصف یک جامعه را تشکیل می دهند زنان در خانواده ها مادر اند، خواهر اند، دختر اند……

by samira-tokhi

read more

زن کیست؟

Fatema Amini

زن کیست؟ اگر این سوال از مردم کشورهای دیگر پرسیده شود آنها میگویند زنان……

by fatema-amini

read more

تالان

Safiullah

به سلسلۀ معرفی دو کتاب داستان گذشته (گرگ های دوندر و سرزمین جمیله)، کتاب……

by safisafa

read more

زن و جامعه

Laili Zia

خانواده اولین  محیط جامعه انسانی است  که اعضای  آن عبارت از پدر ،مادر……

by laili-zia

read more

زنان

parwana faizi

:وضيعت  زنان در سه دهه ى جنگ اين هويدا است كه در سه ده ى جنگ افغان ها مشكالات……

by parwanafaizi

read more

من یک زنم..

freshta shahidy

زنان با پوست و گوشت خود همه انواع و اقسام پیچیده و چندلایه خشونت را می شناسند:خشونت……

by freshta-shahidy

read more

رایزینه

kaveh ayreek

نشسته بود لب رایزنیه و تیاق خود را به زمین میکوفت ِ صدای در که امد ناسش را……

by mohammadhasani

read more


Back to Top