Search results for: "زنده_گی"


قرآن کریم

Hatifi-Herat

قرآن کریم یکی از بزرگ ترین معجزه های حضرت محمد /ص/ است و قران کریم از طرف خداوند……

by Hatifi-Herat

read more

صلح وآشتی

somaua

  صلح یکی از جمله مهم ترین چیز در زنده گی انسان هامیباشد اگر صلح وجود نداشته……

by somaua

read more

نامه ای به خدا

Afwebco

نامه ای به خدا یک روز کارمند پستی که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارند رسیدگی……

by Afwebco

read more

رویای شیرین من

somaua

هر شخص در زنده گی خود یک رویای دارد که همیشه می خواهد رویا اش بر آورده شود.بعضی……

by somaua

read more

زنده گی

Hatifi-Herat

در ابتدا زنده گی را میتوان آزمون الهی دانست چون ما برای همین آفریده شده……

by Hatifi-Herat

read more

زنده گی

malina amiry

زنده گیزنده گی پر از شادی، خوشی،  شادی شادکامی، غم، درد، رنج، محبت، عشق……

by malina-amiry

read more

نوازش روح

sara nikzad

آفرینش انسان طوری است که روح او پرورده ی چیز های است که سبب نوازش آن میشود……

by saranikzad

read more

«صلح ووحدت»

somaua

(از آن جایکه نامش پیداست)افغانستان کشوریست که بعد از30سال جنگ تازه صلح به……

by somaua

read more

قرآنکریم

asayeeshsarwari

ازقراء گرفته شده به معنی خواندن است وکتابی است که از جانب الله تعالی به آسمانها……

by asayeeshsarwari

read more

امید

Hatifi-Herat

هر زمانیکه حرف از امید میشود نزد ما سوالاتی پیدامیشود که بعضی از آنها را……

by Hatifi-Herat

read more

حجاب

lalaherfan555

  بهترین چیز در زنده گی یک زن حجاب او میباشد حجاب اسلامی زینت یک زن مسلمان……

by lalaherfan555

read more

حقوق مسلمان

razia11

در دین مبین اسلام تمام مسلمانان دارای حقوق متقابل بر یکدیگر می باشند. که……

by razia11

read more

مقام معلم

fawzia622

معلم یک شخص مهم و ضروری در تمام کشور و جامعه است که ارزش وی بسیار زیاد است……

by fawzia622

read more

اهمیت آب

fareshtasadat

آب یگانه منبع پاکی و نظافت بشمار میرود و برای حیات ما بسیار اهمیت دارد زیرا……

by fareshtasadat

read more

گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

مادر

Haseba Hesamy

مادر میگویند سه زن در دنیا زیبا ترین است مادر، انعکاس تصویرش در آینه و سایه……

by hseba-hesamy

read more

فقر

Amir Ali Sher Nawaie

فقر چیست؟ منشا فقر کجاست؟ فقر باعث به وجود آوردن چه قسم مشکلات میگردد؟؟……

by AmirAliSherNawaie

read more

زنده گی

saddigah

زنده گی زنده گی زنده گی هرچی از زنده گی بگوییم باز هم کم است اگر تمام برگهای……

by saddigah

read more

آب

diba520

آب مایع حیات است وتمام زنده جانها با بودن آب زنده هستند وزنده گی خود را به……

by diba520

read more

علم

Mirman Hayati High School

علم گنجینه ی دانایی است.هر شخصی که در تلاش یادگیری علم و دانش باشد علم راه……

by MirmanHayatiHighSchool

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

اسباب معیشت

Laleh zaka

اسباب معیشت خانواده، نخستین و ساده ترین ساختار اجتماعی است. که همانند سایر……

by Laleh1

read more

صلح چیست...؟

Nilofar

زنده گی،کار و صلح هر سه با هم وابسته میباشند. طوریکه برای زنده گی کردن ضرورت……

by neloofar

read more

سرنوشت

azita sadiqi

سر نوشت سرنوشت یا تقدیر هر دو با نوای زنده گی آمیخته است این نی یک آهنگ را……

by azita-sadiqi

read more

دوست

zahra rasa

  شخصیت اکثر انسان ها تابع جامعه ای که در آن زنده گی دارند هستند.خانواده……

by zahrarasa

read more

هدف

zahra rasa

هدف خارق العادیت انسان در عقل اوست و افکارش!! که زنده گی یکنواخت او را رنج……

by zahrarasa

read more

نوروز

gete

  قدم به قدم به فرا رسیدن سال جدید نزدیک می شویم برای رفتن بر سال جدید و……

by gete

read more

دوستی

Nilofar

زنده گی بدون دوست ،مرگ بدون شاهد است.این طبیعیست که هر انسانی میخواهد دوستانی……

by neloofar

read more

زمان(time)

Nilofar

زمان و وقت طلا است و بر گشت ناپذیر.  هر دقیقه یی که میگذرد ،در حقیقت یک……

by neloofar

read more

زنده گی

arezo299

زنده گی زنده گی دارای فراز ونشیب زیادی است انسانها باید به آن سازگار باشند……

by arezo299

read more

وطندوستی

Nilofar

وطندوستی نشانه یی از وفاداری است.وطن ما در حقیقت  زادگاه ماست.هر کسی در……

by neloofar

read more

زنده گی

AMINA23

زنده گی زنده گی دارای فراز ونشیب زیادی است انسانها باید به آن سازگار باشند……

by AMINA23

read more

بهار

azita sadiqi

بهار آیا از سردی خسته شدید ؟آیا می خواهید دوباره رنگ های گوناگون را ببینید……

by azita-sadiqi

read more

زنده گی

maryam akbary

  زنده گی چیست؟ از زنده گی چگونه لذت ببریم؟ چی قسم متوجه خوبیها و بدی های……

by maryamakbary

read more

زنده گی

omidarahmany

  زنده گی به همان قسم نیست که شمابه آن فکر میکنی .....ا زنده گی پستی وبلندی……

by omidarahmany

read more

عشق

basira ghafori

                                                                 ……

by basira-ghafori-5253

read more

زهر سفید

arezoo zohal

  روزی مانند هر روز در موتر نشسته به طرف دانشگاه روان بودم در یکی از چهاراهی……

by arezoozohal

read more

زنده گی

Faranaz Hajizade

زنده گی زنده گی مانند دریائی است که ما در فراز و نشیب آن خوشی ها، غم های زیادی……

by faranazhajizade

read more

عدالت

Haseba Hesamy

اگر خودت در بی عدالتی زنده گی میکنی !و می خواهی با دادن رشوت خود را یک شخصیت……

by hseba-hesamy

read more


Back to Top