Search results for: "زیبای"


مکتب

bahmanbarekzai

  مکتب جای می باشد برای پیشرفت انسان که انسان را برای پیشرفت وانسان شدن……

by bahmanbarekzai

read more

تقدیر

nazanin mereyar

دریک قریه بزرگ سابق یک خانه خیلی زِیبای  بود دراین خانه زبیا فقط دو نفر……

by nazanin-mereyar

read more

برف

Nafisa Tawana

برف، رحمتقطرات زیبای طبیعت، رب العالمین ،پاک کننده ناپاکی های ساخته دست……

by nafisa-tawana

read more

جفایی یار

hasseb

 باز پیمان شکستی و یار تنهای من فراموشم کردی وای مونس دنیای من طوفان تازه……

by hasseb

read more

پروان

Farhad Tanha

درین مقاله مختصر میخواهم که در باره ولایت زیبای پروان به شما اندکی معلومات……

by farhad-tanha

read more

استقلال

Arezoo Heray zad

حمد وسپاس بی قیاس در شعن الله ایست که این عالم را با این زیبای آراسته نموده……

by arezoo-heray-zad

read more


Back to Top