Search results for: "ستایش"


برف داغ

bahareh-hoseini

روز سردی است..... باران میبارد.... و برف همه جای دنیای آدم ها را سفید کرده است...……

by bahareh-hoseini

read more

حمد

jamshid712

وجود آور هستی اولین جهان وادر آسمان و زمین خداوند جان خالفی عقل و هوش خدای……

by jamshid712

read more

دوست

zahra rasa

  شخصیت اکثر انسان ها تابع جامعه ای که در آن زنده گی دارند هستند.خانواده……

by zahrarasa

read more

سکوت

fareshtasadat

                                                                                                              ……

by fareshtasadat

read more


Back to Top