Search results for: "سرزمین"


دخت افغانم!

sara nikzad

آری من دخت افغانم ، که در سرزمین زیبایی ها، در جایی که خاک آن اجداد ، پدرکلان……

by saranikzad

read more

صلح

fareshtasadat

  صلح:صلح،دوستی،آشتی واتحاد را گویند و یا حالتی است که باعث از بین رفتن……

by fareshtasadat

read more

من زنم

MARYAMJAMI

   من زنم. زاده آسمان؛ زاده افکارهندوکش؛ زاده ایی کهن بوم خراسان ؛زاده……

by MARYAMJAMI

read more

سرزمین من

somayhasadat

ای وطن چشمه سار تو شرور درهرشاخه ات نهفته ایمان و سرورای وطن ای چشمه سار……

by somayhasadat

read more

خورشید

j12maryam

نمیدانم با ان همه بزرگی و روشنایی ات چگونه در چشمان کوچک و تاریک من جای میگیری!……

by j12maryam

read more

راه سخت

mohammad zaman

در تاکسی نشسته ام خیابان ها همه و همه مسدود شدن شاید برای راهی که شاید کشور……

by mohammadzaman

read more


Back to Top