Search results for: "سرما"


بخاری گازی

Anosh Anexx

بخاری گازی بخاری گازی یک وسیله ای است که برای گرم کردن منزل و یا دفاتر استفاده……

by anosh-anexx

read more

شمع وگرما

nematkakar

      دوستانی در یک محفل بودند و با یکی از دوستان خود شرط بستند که اگر……

by nematkakar

read more

برف داغ

bahareh-hoseini

روز سردی است..... باران میبارد.... و برف همه جای دنیای آدم ها را سفید کرده است...……

by bahareh-hoseini

read more

محیط زیست:

Asila488

افغانستان یکی از کشورهای  محسوب میشود که دارای معادن وصنایع متعددی بوده……

by Asila488

read more


Back to Top