Search results for: "سرنوشت"


سرنوشت غم انگیز بزرگترین…

Back to Top

شگفه ها آبی

shimaamiri

غرش شیران اسمانی زمانی که اسمان از هم دریده میشود وشیران اسمانی به سمت زمین……

by shimaamiri

read more

علم

morsa ghadri

علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود یا……

by morsaghadri

read more

انتخابات

bhnamtabsm

   انتخابات یعنی تعین سرنوشت یک کشور توسط مردم میباشد. انتخابات یکی……

by bhnamali

read more

هدف

zahra rasa

هدف خارق العادیت انسان در عقل اوست و افکارش!! که زنده گی یکنواخت او را رنج……

by zahrarasa

read more

انتخابات

fawzia622

  انتخابات جز از مهم ترین قانون کشور هاست  که فرد فرد یک کشور در برابر……

by fawzia622

read more

روحیه ژاپنی

arash366

_طرز تلقی از سرنوشت: از مشخصه های بارز تمدنهای یونان باستان و غرب بینش انساندوستی……

by arash366

read more

انتخاب

nargeszaka

انتخابهمیشه خوب را انتخاب کنید انتخاب کلمه یست که سر نوشت وزندگی انسان را……

by nargeszaka

read more

سرنوشت

Arzoorahmany

  سرنوشت من ازروزی شروع شدکه من پابه جهان گذاشتم سرنوشت من به مانندروزگارسیاه……

by Arzoorahmany

read more

( سکوت )

Fahima Kakar

    در بادیه های سرد و تاریک شب دریک سکوت مبهم قلبی عطش زده و تنها در……

by fahima-kakar

read more

آه وناله

samaseddiqi

    شبی با آه و ناله روی سوی خدا کردم! چشمانم را بستم،اندکی اشک ریختم……

by samaseddiqi

read more

حس غریب

Fardina Alemyar

بنام هستی که میپرستی گویند سلام بهترین بهانه برای پیدا کردن یک دوست است……

by fardinaalemyar

read more

سرنوشت...

mirwais barak1

خدایا اګر سرنوشت مرا قبلا نوشته ای چه سود که آرزو کنم؟ شاید خداوند سرنوشت……

by mirwaisbarak1

read more


Back to Top