Search results for: "سعادت"


اصول زندگی

Mohammad Hassan Sultani

ﺑﺨﻮﻥ ﭘﺸﯿﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﯽﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ……

by MHS31

read more

صبر بر بلا

Selfish Banoo

داستان ایوب و بیان بلاهایی که بدان مبتلا گردید و دعا و به فریاد خوانی……

by Selfish

read more

زنده گی

malina amiry

زنده گیزنده گی پر از شادی، خوشی،  شادی شادکامی، غم، درد، رنج، محبت، عشق……

by malina-amiry

read more

مقام معلم

fawzia622

معلم یک شخص مهم و ضروری در تمام کشور و جامعه است که ارزش وی بسیار زیاد است……

by fawzia622

read more

وقت

hekmatullah

    استفاده از وقت یک امر حتمی و ضروری ای است که هر یکی باید از آن پیروی……

by hekmatullah

read more

خوشبختی

fareshtasadat

. خوشبختی:اولین سلسله مراتب نیاز های انسان تامین نیاز های جسمانی و بالاترین……

by fareshtasadat

read more

نوروز

maeda4

نوروز نوروز درلغت به معنی روزنوکه از دوکلمه نو وروزگرفته شده است وقتی به……

by maeda4

read more

فساد اداری

fawzia622

  نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست……

by fawzia622

read more

سپاس از الله

hasenat

" بنام پروردگار هستی " الله (ج) اگر بخواهیم تعریف مفصل از کلمه خداوند (ج) داشته……

by hasenat

read more

صلح

Saidaliasghar Yaqoobi

زندگی اجتماعی انسان ها زمانی خوش آیند است که همه ئی افراد جامعه از مفهوم……

by saidaliasghar-yaqoobi

read more

نگاه:

Mahya Shakofa

  اطاعت از دستور خداوند كه بالاترين سعادت براي بنده در زندگي و معادش است……

by Shakofa-Nayel

read more

تنبلی

yasar asekzai

تنبلی تنبلی اولین خصلت نا پسندی است که بشر یاد می گیرد در دو مورد تنبلی حکم……

by yasar-asekzai

read more

عشق

Fereshteh Akbarzada

  هما نگونه که جسم برای زنده بودن وادامه حیات نیاز به روح  دارد و جسم……

by FereshtehAkbarzada

read more

عقل چیست ؟

hekmatullah

  عقل که  حاوی از مدار های تکلیف ، ، حاکم و فارق بین حق و باطل است و ثواب……

by hekmatullah

read more


Back to Top