Search results for: "سعدی"


خلق نیکو

eliya

خلق در لغت خوی وعادت را گویند و در اصطلاح عبارت از اعمال نیکی است که از انسان……

by eliya

read more

خلق نیکو

Laleh zaka

خلق نیکو   خلق در لغت خوی و عادت را گویند و در اصطلاح عبارت از اعمال نیکی……

by Laleh1

read more

رباعیات

Ameneh akbary

رباعی عبارت از قالب شعری است که دارای چهار مصراع بوده مصراع اول، دوم و چهارم……

by amenehakbary

read more


Back to Top