Search results for: "سکوت"


سکوت

kobra30

آری! سکوت واژه ی که تسکین دهنده است اما پُر از مفهوم است، پُر از درد است و……

by kobra30

read more

سکوت پر از راز

gete

  تمام شهر را سکوت فرا گرفته است و بانگاهی مختصر میتوان فهمید که این سکوت……

by gete

read more

سکوت

fareshtasadat

                                                                                                              ……

by fareshtasadat

read more

مادر

azita sadiqi

زندگی ادامه دارد ! همه این روزها سرشون گرمه به خودشون من در اوج تنهایی هایم ……

by azita-sadiqi

read more

( سکوت )

Fahima Kakar

    در بادیه های سرد و تاریک شب دریک سکوت مبهم قلبی عطش زده و تنها در……

by fahima-kakar

read more

بنویس

qahar kabiri

بنویس بنویس بنویس از محرومیت از نابسمانی های از یاس ها و از حرفهای بزرگان……

by qahar-kabiri

read more

سخن

Niamat Sahabi

سخن سخن معرف شخص است تا نگفته ای کسی تورا نخواهد شناخت سخن بهترین وسیله برای……

by niamat-sahabi

read more

نگاه

mahnaz ahmadi

همه چی از یه نگاه شروع شدنگاه................ایا به عاشق شدن با یک نگاه اعتقاد دارید؟اره؟نه؟من……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top