Search results for: "سیستم"


اهمیت زراعت

razia11

تعریف زراعت : زراعت عبارت ازتهیه کردن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات،……

by razia11

read more

کمپیوتر

fareshtasadat

کمپیوتر از زمان پیدایش تاحال مسیرطولانی رادرمدت محدودی طی کرده است قبل……

by fareshtasadat

read more

آب

zahra rasa

آب مایه حیات است وقتی از کوچکترین شی شروع کنیم آغازش با آب است پیدایش آدم……

by zahrarasa

read more

مبایل

bahmanbarekzai

 مبایل یک سیستم پیشرفته می باشد که مبایل های زیادی دربازارامد است که انواع……

by bahmanbarekzai

read more

حافظه

jawad3noorzoy

ف حافظه میان پدیده های ادراکی وپدیده هایکه ،درحافظه ازآن بحث می شود سر حدروشن……

by jawad3noorzoy

read more

درد

Tamana Hamidy

از شخصیکه ازاتاق عملیات بیرون شده است بپرسیم "آیا درد خوب بود؟"ممکن است به……

by tamana-hamidy

read more


Back to Top