Search results for: "شاد"


گل ها

Hatifi-Herat

حضور گل و گیاه در فضای مسکونی باعث شاد شدن روح و روان انسان میگردد و از سوی……

by Hatifi-Herat

read more

عنعنات عید

kobra30

در میان هر سالی دو جشن بزرگ بنام های عید رمضان و قربان میان مسلمانان برگزار……

by kobra30

read more

افسوس

bhnamtabsm

  افسوس افسوس!!! ای هموطن از اینکه آری! از اینکه   تو مرا میکشی من تو……

by bhnamali

read more

انتظار

bhnamtabsm

نزویکی شام بود و آفتاب کم کم در حال غروب کردن بود. تاریکی کم کم حکمفرما میشد,……

by bhnamali

read more

زاد روزم

sani arjmand

  يك سال ديگر گذشت با خاطره هاى خوب و بدشايد از بعضى ها انتظار داشتم امروز……

by sani-arjmand

read more

دل شکسته

Sajeda Amiri

الا ای یار مگر تو بی وفایی چراپس یادی تو زمن نداری چه شب هاتا صحر گریان بکردم……

by sajeda-amiri

read more

هرات باستان

maeda4

هرات باستان در نخست میخواهم از خداوند منان برای نعمات زیادی که برای آفریننده……

by maeda4

read more

فلم انکس

arazo55

    افغانستان  کشوری است که سالهاست میان جنگ فتاده وفرزندان آن باشنیدن……

by arazo55

read more

چی ضایع

parisa ahmadi

سه تا دوست بودند به هر جا که آنها را به عروسی دعوت میکردند آنها با خود یک تیپ……

by parisaahmadi

read more

IT

hekmatullah

  آی تی در افغانستان: نقش آی تی در افغانستان را بس کاری دانست که بحر را……

by hekmatullah

read more


Back to Top