Search results for: "شجاعت"


زن افغان

sonila12

زن لطیف ترین و ظریف ترین موجود روی این کره خاکی است .و این دامن پر برکت زن……

by nahid-annex

read more

شجاعت

Nilofar

شجاعت به معنای گذاشتن سنگی بالای ترسی که در روح وروان ما بوجود می اید.شجاعت……

by neloofar

read more


Back to Top