Search results for: "شفاخانه"


غم هجران

semai

  اسم این دخترک نرگس است نرگس یک دختر در یک روستای سر سبز زندگی می کرد او……

by semai

read more

مواد مخدر

nasirahmad

    یگانه بته که زرع آن امروز تمامی جوانان کشور را به نابودی سوق داده……

by nasirahmad

read more

سرنوشت

sataishtanha

  روزی روزگاری در یک دهکده ای دور افتاده ای دختر یتیمی به نام «هما»……

by sataishtanha

read more


Back to Top