Search results for: "شهید"


زنده گی من

somaua

 می خواهم برای شما موضوعی را ارایهٌ کنم را جب به اینکه یک انسان در زنده……

by somaua

read more

پدرم

somaua

من همان کودکی هستم که پدر خود را در یکی از جنگ های افغا نستان از دست داد م……

by somaua

read more

سخن او

Farzana Jami

بسم الله الرحمن الرحیم سخن او همیشه ازاینکه میگویند تو یک زنی وباید خاموش……

by farzana-jami

read more

شهید

mariahamidy

      درباره شهیدمیخواهم بگویم ،آری !آن کسی که درنزد خداوند وهم……

by mariahamidy

read more

حقوق بشر

mahtab196

حقوق بشر در تمام دنیا انسانهایی هستند که حقوق اشخاص دیگررا نادیده می گیرند……

by mahtab196

read more

21 شهید در کنر

mariam3

این عساکر برای محافظت کردن از وطن و یا ناموس خود را به اوردوی ملی ملحق شدند……

by mariam3

read more

غزنی ولایت

romalkhan

  غزنی ولایت د افغانستان د ۳۴ ولایتونو څخه یو ولایت ده او د دي ولایت مرکز……

by romalkhan

read more

کاپیسا

sebghatullah sunnatyar

درین مقاله مختصر میخواهم که در باره ولایت کاپیسا مختصرا چند سطری بنویسم.……

by sebghatullah

read more

فقیر

breshna barak

فقیر   طوری که همه آگاهی داریم  مردم فقیر و بیچاره بیشتر در کشورهایی……

by breshna

read more

زنان

Saieda Sadiqi

همیشه از اینکه میگویند تو یک زنی و باید خاموشی را اختیار نمایی متاثر میشوم.……

by SaiedaSadiqi

read more

شهید

susan10rahmani

      تو ای شهید که در خون آغشته ای   ز بهر وطن جان را فدا کرده ای……

by susan10rahmani

read more


Back to Top