Search results for: "شکست"


my lovely poem

Afwebco

i will move with my time machineبا ماشین زمانم حرکت خواهم کردi will fly to next centuriesبه قرن های……

by Afwebco

read more

زنده گی

malina amiry

زنده گیزنده گی پر از شادی، خوشی،  شادی شادکامی، غم، درد، رنج، محبت، عشق……

by malina-amiry

read more

«صلح ووحدت»

somaua

(از آن جایکه نامش پیداست)افغانستان کشوریست که بعد از30سال جنگ تازه صلح به……

by somaua

read more

عاقبت

kobra30

عاقبت خواهم شکست آنگونه که تمامی امیدهایم با من شکست خواهند خورد عاقبت خواهم……

by kobra30

read more

هاله

nooriya erfaniyan

آن شب هوابسیارسردوطوفانی بود.هاله کنارکلکین اتاقش ایستاده وآخرین برگهای……

by nooriya

read more

خاطره ها

Omid dorani

زندگی انسان مملوء از خاطره هاست که ما با آن زندگی مان را میگذرانیم و گاهی……

by Omiddorani

read more

هدف

zahra rasa

هدف خارق العادیت انسان در عقل اوست و افکارش!! که زنده گی یکنواخت او را رنج……

by zahrarasa

read more

مادر

fawzia622

مادر یک نعمت الهی ست که  از طرف خداوند یکتا و بی همتا برای ما فرستاده شود……

by fawzia622

read more

۲۴حوت

maeda4

واقعه۲۴حوت هرات هرات یکی از شهرهای مهم افغانستان بشمارمی رود.ودارای سوابق……

by maeda4

read more

تجربه

harewa_h@yahoo.com

میخواهم بنویسم ازآن تجربه های که در زندگی به آن برخوردم ،آن تجربه های که……

by harewa_hyahoocom

read more

فساد

Hayedeh Nowrozi

فساد به معنی فتنه و نیرنگ است و این فساد است که در ادارات سبب ظلم و بدی میگردد.……

by hayedeh-nowrozi

read more

راز موفقیت

nargeszaka

راز موفقیتمثبت فکر کنید اما نه گفتن را هم بیاموزید. همواره ببخشید وفراموش……

by nargeszaka

read more

تقدیر

nazanin mereyar

دریک قریه بزرگ سابق یک خانه خیلی زِیبای  بود دراین خانه زبیا فقط دو نفر……

by nazanin-mereyar

read more

شکست

Omid dorani

شکست بمعنی افتادن و هر گز بر نخاستن نیست . بزرگان مان چه گفته های نیکو داشتند……

by Omiddorani

read more

حادثات

Zainab Hoseyni

زنده ګی انسانها پر از حادثه است و در این حادثه ها حکمت وخواست خداوند( ج ) است……

by ZainabHoseyni

read more

رقابت

qahar kabiri

همیشه زندگی انسان ها در صحنه های پر از رقابت و پیش رفت و امتحان می گذارد و……

by qahar-kabiri

read more

موفقیت!

Forogh Ebrahimzade

موفقیت کلمه جادوی است که معمولا نظر به زمان و موقعیت هر فرد زیادمورد استفاده……

by forogh-ebrahimzade

read more

جنگ

Massihullah Rahmani

جنگ قدیمی ترین وابتدایی ترین وسیله حل اختلافات جوامع بشری است که در عصر……

by massihullah-rahmani

read more

حس غریب

Fardina Alemyar

بنام هستی که میپرستی گویند سلام بهترین بهانه برای پیدا کردن یک دوست است……

by fardinaalemyar

read more

نصایح

Satara wafa

آدم بد بین همیشه سختی ها را در هر فرصت می بیند و آدم های خوش بین فرصت را در……

by satara-wafa

read more


Back to Top