Search results for: "صدا"


خستگی قلب

Afghan Gr

خستگی قلب خستگی قلب در اثر تغذیه غلط و ناراحتیهای گونا گون و استعمال دخانیات……

by afghan-gr

read more

دوست داره

kobra30

چرا حوالی دلم شوق صدا تو دوست داره؟ مرغ پریده تو قفس همش هوا تو دوست داره……

by kobra30

read more

ماهی فروش

somaua

    دانه های ریز باران صورتش را نوازش می کرد باد سردی می وزید به تندی……

by somaua

read more

چتر خیس

bahareh-hoseini

این روزها وقتی باران میبارد... چترم خیس خیس میشود... یخ میزند... اما دم نمیزند  ……

by bahareh-hoseini

read more

مادرم

bahareh-hoseini

نگاهم به توست... مادری که عاشقانه زیست به بهانه فرزندان خود زندگی میکنم به……

by bahareh-hoseini

read more

اَنار

Mahya Shakofa

  نام علمی: (Punica granatum) یکی از میوه‌های درختی است که دانه‌هایی اغلب……

by Shakofa-Nayel

read more

حقوق زنان

khatereh93

حقوق زن چندی پیش بعضی زنان فعال جامعه ما به جاده هاوخیابان ولایات  بیرون……

by khatereh93

read more

من کی هستم ؟

aqhida

من کی هستم؟که در سختی وراحتی ها،در تاریکی شب هادرروشنی روزها،درگرمی تابستان……

by aqhida

read more

خاطره جنگ

ritafazly

دریک از شبها که نوع پیروزی شده بود  همه نشته بودیم وبرنام ه های تلویزون……

by ritafazly

read more

آوازمن

Arzoorahmany

  آوازمن  درگوش همه صدامی زد....که ای این شماهاکجاهستین .؟؟؟؟؟ نمی دانم……

by Arzoorahmany

read more

صدایم کن!

Fatema Rhamani

زندگی را با من بشنو، نگاه هایم را لمس کن، باورم را بخوان، حرف هایم را ببین،مرا……

by fatema-rhamani

read more

روزگار

nahid bikaraan

مینویسم از همین روزگار،روزگاری پر از هیا هو......روزگاری پر از شلوغی..... روزگاری……

by nahidbikaraan

read more


Back to Top