Search results for: "صمیمیت"


مهربانی

atayeesomaya

مهربانی مثال درخت است.که هرچقدربزرگ میشود.برای  پرنده های زیادتری درخودآشیانه……

by atayeesomaya

read more

نوروز

maeda4

نوروز نوروز درلغت به معنی روزنوکه از دوکلمه نو وروزگرفته شده است وقتی به……

by maeda4

read more

بی کسی

azita sadiqi

بی کسی بی کس بودن سخت است یا تلخ است جواب این چنین سوالی را کدام دانشمند خواهد……

by azita-sadiqi

read more

شهر رویایی

niyayesh

 " بنام خداوند یزدان" " شهر رویایی" این بار قصد دارم در مورد یک شهر رویایی……

by niyayesh

read more

اعتماد

Omid dorani

زندگی وقتی زیباست که همه معنای اعتماد را به طور کامل بدانند و به آن عمل کنند……

by Omiddorani

read more

خانواده

azita sadiqi

 خانواده خانواده معنای خاصی را دارد کسی خانواد را آن گونه که هست  تا……

by azita-sadiqi

read more

خانواده

jawad dorani

خانواده اولین کسانی هستند که با آنها انس میگیریم ، فضای خانواده فضای مهر……

by jawad-dorani

read more

همکاری

Omid dorani

همکاری یکی از صفات برگزیدهء انسانیست  . بر تمام انسانها لازم است تا همیشه……

by Omiddorani

read more

دوست

Omid dorani

دوست یعنی همراز ، تکیه گاه ، یعنی بهترین کس دوست کسیست که میتواند شریک زندگیت……

by Omiddorani

read more

خیانت....

amenazafari

در دنیای کثیفی قرار داریم، دنیایی که هر کسی به فکر خودش است، دنیایی که هر……

by lovelysweet

read more


Back to Top