Search results for: "طفل"


والدین

Herat Women's Annex

خداوند لایزال خالق حقیقی انسان ها است، که این انسان ها را هر کدام با نام……

by herat-womensannex

read more

مکتب

nazakat25

مکتب مکتب مکانی که برای همه دوست داشنتی است وهمه آنراتجربه نموده اند .جای……

by nazakat25

read more

امامت

linarahim

یکی از مسایل عمده در دین مقدس اسلام امامت می باشد.خداوند(ج) بسیار بزرگ وبی……

by linarahim

read more

خانواده

linarahim

برای اینکه انسان زندگی کند.به یک همدم ویک دوست ضرورت دارد.که زندگی خودرا……

by linarahim

read more

طفل

Ghouharshad

طفل یگانه خوشی است که در زنده گی انسان بحیث هدیه به تمام والدین خداوندج داده……

by Ghouharshad

read more

حادثه بدخشان

mahtab196

حادثه بدخشان همه هنگامی که صبح از خواب بیدار می شویم انتظار داریم روزی پرازشادی……

by mahtab196

read more

صلح

Herat Women's Annex

وقتی بهار زنده گی مارا تنها میگذارد! دلتنگ تمام وازه های بهاری میشویم! تنها……

by herat-womensannex

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

انتخاب

nargeszaka

انتخابهمیشه خوب را انتخاب کنید انتخاب کلمه یست که سر نوشت وزندگی انسان را……

by nargeszaka

read more

مادر

Maryam99

مقاله دربارهی مادر مادر یک شخص بسیار بزرگ و مهربان است ما باید همیشه قدر……

by Maryam99

read more

تقدیر

nazanin mereyar

دریک قریه بزرگ سابق یک خانه خیلی زِیبای  بود دراین خانه زبیا فقط دو نفر……

by nazanin-mereyar

read more

بنحلم

ahmed shokry

بنحلم بجيل جديد يقدر يقول للمستحيل لا, جيل مرتبى على اخلاق والقيم جيل لا……

by ahmed-shokry

read more

هم وجودم

Arzoorahmany

  نمی دانم این  بلاگ خودراازکدام جمله شروع کنم اماازهمی جاشروع میکنم……

by Arzoorahmany

read more


Back to Top