Search results for: "عاشق"


پرنده

asra omid

من هم همانند همین پرنده زیبای که داخل قفس در خانه ما است خود را احساس میکنم……

by asra-omid

read more

(( حکا یت ))

hangama12

(( حکا یت )) یــــارب به بزرگیت دوسـتی را یافـــــــــــــتم ,ولی از درون……

by hangama12

read more

زندگی

Marjan Osmany

زندگی این را بدان اگر تورفتی اگر به در رقیب من نشستی آخر دنیا که شود میایم……

by MarjanOsmany

read more

نوازش روح

sara nikzad

آفرینش انسان طوری است که روح او پرورده ی چیز های است که سبب نوازش آن میشود……

by saranikzad

read more

عشق

Haseba Hesamy

نه نه! من نمیدانم چیست؟ از زمانهای کودکی چنین داستانهای شنیده ام،مثل لیلی……

by hseba-hesamy

read more

عشق

razia11

این چه کلمه ایست که زنده گی انسان ها را دگرگون می سازد این چه قدرت ایست که……

by razia11

read more

" احساس "

jamshedannax

انسان کے دل کی وجدانی کیفیت کا دوسرا نام احساس ہے .احساس ہی تو ہے جو عاشق……

by jamshedannax

read more

اعتماد

Omid dorani

زندگی وقتی زیباست که همه معنای اعتماد را به طور کامل بدانند و به آن عمل کنند……

by Omiddorani

read more

افسوس

hasseb

من که در جستجوی شقایق و دینم اما افسوس      منتظر دیدار نرگس و عرق……

by hasseb

read more

غرور

ravina

  من همیشه در مقا بل دلدارخود وجود خویش را فراموش میکردم . بدیدن او غمهایم……

by ravina

read more

نگاه

mahnaz ahmadi

همه چی از یه نگاه شروع شدنگاه................ایا به عاشق شدن با یک نگاه اعتقاد دارید؟اره؟نه؟من……

by mahnaz-ahmadi

read more

عظمت عشق

sabria hamedy

روزي خبر رسيد که به زودي جزيره به زير آب خواهد رفت. همه ساکنين جزيره قايق……

by sabriahamedy

read more

مادر

hekmatullah

مادران آرزو دارم آرزو خیال هر عاشق باشم، خیال عاشق مادران تا مادران را در……

by hekmatullah

read more


Back to Top