Search results for: "عاطفه"


(3) حس دلتنگی

samana

ادامه داستان واقعی تنهایی.. این زن تنها در همه زندگی اش یک آرزو دارد و میگویید:……

by samana

read more

پدرم

somaua

من همان کودکی هستم که پدر خود را در یکی از جنگ های افغا نستان از دست داد م……

by somaua

read more

معیوب

AsmaRahmany

زنده گی انسان ازایامی شروع میشود که روزها وسال های ابتدایی آن همه در آ ن……

by AsmaRahmany

read more

هرات ما

Farzana Jami

(بسم الله الرحمن الرحیم) امروزشهر هرات (فرهنگ هراتی) اینجا شهر هرات است ،شهر……

by farzana-jami

read more

وطندوستی

Nilofar

وطندوستی نشانه یی از وفاداری است.وطن ما در حقیقت  زادگاه ماست.هر کسی در……

by neloofar

read more

عشق واقعی

nazaninamini

  عشق آن کلمه مقدس است که با وجود آن معنای اصلی دوست داشتن ثابت میشود....……

by nazaninamini

read more

چی می شد

Soniya Akbarzade

چه می شد در روشنای مهتاب در شب تنها محبت و دوستی ترا در آغوش بگیرم چه می شد……

by SoniyaAkbarzade

read more


Back to Top