Search results for: "عاقل"


مکتب

zahra rasa

هر تحول ایجاد شخصیتی در انسان میکند و یا دید بیشتر نتیجه تصمیم گیری خوب را……

by zahrarasa

read more

سکوت

fareshtasadat

                                                                                                              ……

by fareshtasadat

read more

زیبایی ها

nargeszaka

زیبایی هازیبایی یک نعمت برای هر انچه در زمین واسمان است خداوند پاک هدیه……

by nargeszaka

read more

بهارجوانی

razia11

  جوانی بهارعمرهرانسان محسوب می شود ودر ردیف بزرگترین نعمتهای الهی قرار……

by razia11

read more

همنشین 2

Safiullah

چندی پیش نوشته ای داشتم در مورد چگونگی انتخاب نمودن دوست، رفیق و همنشین……

by safisafa

read more

نصایح

Satara wafa

آدم بد بین همیشه سختی ها را در هر فرصت می بیند و آدم های خوش بین فرصت را در……

by satara-wafa

read more


Back to Top