Search results for: "عالی"


برف داغ

bahareh-hoseini

روز سردی است..... باران میبارد.... و برف همه جای دنیای آدم ها را سفید کرده است...……

by bahareh-hoseini

read more

مکتب

fawzia622

مکتب جای آموختن تعلیم و تربیه می باشد که تمام انسانها اطفال خود را از سن……

by fawzia622

read more

کانکور

Siawash

جوانان نیز مانند سایر اقشار جامعه تحت تاثیر پیشرفت های اخیر در دنیای نوین……

by SiawashKasra

read more

تجربه

harewa_h@yahoo.com

میخواهم بنویسم ازآن تجربه های که در زندگی به آن برخوردم ،آن تجربه های که……

by harewa_hyahoocom

read more

خیالبافی

sagharfakher

هر گاه شخصی با خود خلوت میکند. در رویاهای خویش خیالاتی را در سر می پروراند……

by sagharfakher

read more

کاردان

yasar asekzai

کاردان افغانستان درحال حاضر سریعآ در حد اکثر اقتصاد علم وتکنالوجی رسیده……

by yasar-asekzai

read more

صلح

Hayedeh Nowrozi

صلح آشتی و سازش را گویند صلح باعث بوجود آمدن ثبات وامنیت میگرددصلح جز فرایض……

by hayedeh-nowrozi

read more


Back to Top