Search results for: "عروس"


شهر شب

azita sadiqi

شهرشب   شب،با شنیدن این کلمه چه حسی در درونتان خروشان می شود .آیا شب ها……

by azita-sadiqi

read more

عروس نازدانه

nooriya erfaniyan

بعدازسالهاخداوندبه سعيدومحبوبه دختري عطاكرد.آنهادخترشان را شميم ناميدند.……

by nooriya

read more

عروس شعر

azar438

سلام ای مخفی پاکیزه طینت بدخشی خواهر نیکو طبیعت سلام ای خواهر فرخنده اختر……

by azar438

read more

سرنوشت

sataishtanha

  روزی روزگاری در یک دهکده ای دور افتاده ای دختر یتیمی به نام «هما»……

by sataishtanha

read more


Back to Top