Search results for: "عضو"


طفل

Ghouharshad

طفل یگانه خوشی است که در زنده گی انسان بحیث هدیه به تمام والدین خداوندج داده……

by Ghouharshad

read more

انسانی ناک

sofiakhan

  ہمارے چہرے میں چھوٹی سی ناک ایک حیرت ناک عضو ھے۔ جسمانی اعضاءمیں اسی……

by sofiakhan

read more

زبان

fareshtasadat

زبان:افراد دارای زبانی تلخ و تند هستند به طوریکه که دربرخورد با دیگران همواره……

by fareshtasadat

read more

آب

zahra rasa

آب مایه حیات است وقتی از کوچکترین شی شروع کنیم آغازش با آب است پیدایش آدم……

by zahrarasa

read more

جوانان

parvin yari

جوانان جوانان عضو فعال اجتماع هستند ودر تمام نقاط دنیا این قشر از اجتماع……

by parvin-yari

read more

خانواده

hekmatullah

خانواده خانواده ها یکی از واحد های جامعه را تشکیل داده که خود توسط افراد……

by hekmatullah

read more

معیوبین

Soniya Akbarzade

متاسفانه تعداد زیاد از هم وطنان ما در چند دهه که در افغانستان جنگ بود ……

by SoniyaAkbarzade

read more


Back to Top