Search results for: "علاقه"


کتاب

nazakat25

کتاب کتاب بهترین منبع معلوماتی و بهترین یاور انسان در همه حالات وهمه جای……

by nazakat25

read more

چای

azita sadiqi

چای   چای مایع نوشیدنی  داغی است که خستگی را   رفع می نماید .  ……

by azita-sadiqi

read more

زیور آلات

azita sadiqi

زیور آلات از گذشته تا به امروز تمام خانم های زیبا در هر سندی که باشند، کوچک……

by azita-sadiqi

read more

رازموفقیت

linarahim

هرانسان درزندگی خوددارای هدف ومقصدوآرزو هاوامیدهامی باشد.موفقیت مانندزینه……

by linarahim

read more

وطندوستی

Nilofar

وطندوستی نشانه یی از وفاداری است.وطن ما در حقیقت  زادگاه ماست.هر کسی در……

by neloofar

read more

جوانی

Omid dorani

جوانی بهترین و بهاری ترین فصل زندگیست ، جوانی فصلیست که بهترین لذت ها را……

by Omiddorani

read more

فانوس عشق

arazofrotan

  دنیاست پرازشوق وعلاقه زبرتو دنیا خراب است زعشق وخبرتو من دم زده دوداحساس……

by arazofrotan

read more

خود بینی

gete

دو خواهر بودند که در اصل خواهر های واقعی نه بلکه خواهر اندر که پدر و مادر……

by gete

read more

احساس خستگی

breshna barak

احساس خستگی طوری که میدانیم خستگی ناشی از توانایی ذهنی و جسمی است.یعنی دو……

by breshna

read more

پروان

Farhad Tanha

درین مقاله مختصر میخواهم که در باره ولایت زیبای پروان به شما اندکی معلومات……

by farhad-tanha

read more

شاگرد

nazanin mereyar

  درخصوص در رابطه معلم وشاگرد برنقش محوری وحسا س معلم تاکید زیادی میشود……

by nazanin-mereyar

read more


Back to Top