Search results for: "عنوان"


مردفقیر

Afwebco

مرد فقیرى بود که همسرش کره مى ساخت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت……

by Afwebco

read more

صلح

weida

                                     ……

by weida

read more

دوست

fawzia622

انسان یک موجود اجتماعی است و از وقت که تولد می شود شروع به یاد گیری می کند……

by fawzia622

read more

آهنگری

fawzia622

آهنگری یک شغلی است که بعضی از افراد کشور ما به این شغل مصروف اند و از همین……

by fawzia622

read more

ادبیات

Toba Seddiqi

زبان و ادبیات همانا یکی از هنرهای اصیل و کهن انسان به شمار میرود که با گذشت……

by TobaSeddiqi

read more


Back to Top