Search results for: "غم"


سرنوشت غم انگیز بزرگترین…

Back to Top

دلنوشته

asra omid

اين يك دلنوشته است براى همراهان، منتقدان، مشوقان و دوست دارانى كه همه اين……

by asra-omid

read more

گیتار من

azita sadiqi

گیتار من   این روز ها دلم خیلی گرفته، ولی نمی دونم چرا جای گریه هایم می……

by azita-sadiqi

read more

زنده گی من

somaua

 می خواهم برای شما موضوعی را ارایهٌ کنم را جب به اینکه یک انسان در زنده……

by somaua

read more

سکوت شب

noorzia osmany

باز شب شد و من و غصه هایم تنها ماندیم در سکوت تاریک شب دلم میخواهد با ندای……

by noorzia

read more

اسیر ازدواج

asra omid

آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرد من تازه از مکتب فارغ شده بودم زماني……

by asra-omid

read more

اشک

najlazakeri najla

  آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرده و زبانم از بیان آن همه غصه، قاصر……

by najlazakeri-najla

read more

ہمدردی

Amjad Riaz

دوسروں کے دکھ درد ،رنج و غم میں شریک ہونے کا نام ہمدردی ھے انسان کی تخلیق……

by amjad-riaz

read more

صدای یتیم

Haseba Hesamy

آهی از عمق وجودش خارج میشود آه او با صدای بلند فریاد میزند میگوید کتاب میخواهم……

by hseba-hesamy

read more

دلقک

nematkakar

      مردی که قصه بسیار داشت برای درمان خود به نزد بهترین روانشناس……

by nematkakar

read more

ناله شکسته

maryamnazhat

روزگاراتاکیم سوزی به غم رحم کن بربیکسی های دلم                                                        ……

by maryamnazhat

read more

موسیقی

fawzia622

موسیقی یکی از قدیمی ترین هنر های ظریف است که تمام انسان ها از زمان های بسیار……

by fawzia622

read more

عاقبت کار

azar438

  با نگهی یار من برده دل زار من برده دل زار من با نگهی یار من سینه افگار……

by azar438

read more

خانواده

mariam3

عبارت از جمعی از افراد با هم یکجا شده و خانواده را تشکیل میدهند.یعنی یک مرد……

by mariam3

read more

من کی هستم

nazakat25

  من کی هستم شاید این سوالی باشد که در ذهن کمتر کسانی خطور کند اما براستی……

by nazakat25

read more

گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

حقوق بشر

mahtab196

حقوق بشر در تمام دنیا انسانهایی هستند که حقوق اشخاص دیگررا نادیده می گیرند……

by mahtab196

read more

سچا دوست

Fari Love

آجکل کے اس دور میں ایک سچا دوست مل جائے تو غنیمت ہے دوست وہی اچھا ہے جو دل……

by fari-love

read more

تاریکی شب

azita sadiqi

تاریکی شب شب یعنی تاریکی یعنی سیاهی یعنی ترس یعنی غم ولی این تنها تعبیر شب……

by azita-sadiqi

read more

اتحاد

weida

اتحادیعنی همبستدگی دربین جامعه بهترین چیزدرزندگی انسانهااتحاداست زیراکه……

by weida

read more

سرنوشت

azita sadiqi

سر نوشت سرنوشت یا تقدیر هر دو با نوای زنده گی آمیخته است این نی یک آهنگ را……

by azita-sadiqi

read more

لبخند

nargeszaka

لبخندلبخند زیبا ترین کلمه ایکه زندگیم شکل دیگه به خود میگیره ودلم از هوای……

by nargeszaka

read more

رسیدن به عسل

nooriya erfaniyan

کمترکسی است که خوردن عسل را نپسندد.طعم شیرین وخوش عسل راهمگان دوست دارند……

by nooriya

read more

زندگی

samira_sorush

گر رسدتـــ پیــمانه ای از شادی هـــا فریاد آید تو راست وقت وداع زین کاشانه……

by samira_sorush

read more

دل شکسته

Sajeda Amiri

الا ای یار مگر تو بی وفایی چراپس یادی تو زمن نداری چه شب هاتا صحر گریان بکردم……

by sajeda-amiri

read more

کالج

syed hidayatullah

  پروفیسرہی جب آتے ہیں ہفتہ وار کالج میں تو اونچا کیوں نہ ہو تعلیم کا……

by hadilove

read more

خورشید

j12maryam

نمیدانم با ان همه بزرگی و روشنایی ات چگونه در چشمان کوچک و تاریک من جای میگیری!……

by j12maryam

read more

عروس خورد سال

gete

عروس خوردسال عروس شدن و داماد شدن و عروسی کردن حق و سنت است اما با در نظر……

by gete

read more

عشق

basira ghafori

                                                                 ……

by basira-ghafori-5253

read more

غم و افسوس

asra omid

او که رفته به درک که رفته من فقط بیشتر اوقات همیشه دلم به خودم تنگ میشه برای……

by asra-omid

read more

بخشنده گی

Tamana Hamidy

عفو کردن خود و دیگران دادن یک رای مثبت به تز زیستن در زمان حال است. "من خودم……

by tamana-hamidy

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

غم چیست؟

parisa ahmadi

غم چیزیست که بیشتر مردم افغانستان با خوردنش دچاره مریضی هایی مانند: سرطان‚……

by parisaahmadi

read more

عظمت عشق

sabria hamedy

روزي خبر رسيد که به زودي جزيره به زير آب خواهد رفت. همه ساکنين جزيره قايق……

by sabriahamedy

read more

دوستی

Zainab Hoseyni

بنام آنکه دوستی ها را آفرید تا کسی تنها نماند یک دوست خوب همیشه یار ویاور……

by ZainabHoseyni

read more

حاصل عشق

Arzoorahmany

به چشمهای من نگاه کن  به این چشمهای که سالهاتورادوست داشت به چشمهای که……

by Arzoorahmany

read more


Back to Top