Search results for: "غنی"


آب

zahra rasa

آب مایه حیات است وقتی از کوچکترین شی شروع کنیم آغازش با آب است پیدایش آدم……

by zahrarasa

read more

لبخند

nooriya erfaniyan

دزدی به جهت دزدی به خانه درویشی رفت هرقدرجستجو کردچیزی نیافت.درویش بیدار……

by nooriya

read more


Back to Top