Search results for: "فرشته"


راز عشق....

sara nikzad

روزهای سختی را بدون تو سپری کردم ، در نیمه شب ها آه کشیدم و فریاد زدم ...گونه……

by saranikzad

read more

فرشته ی من

nazakat25

فرشته ی من فرشته زیبای من جایت همان آسمان است تو فرشته آسمانی هستی پس چرا……

by nazakat25

read more

معلم

nazakat25

  واژه معلم یعنی چه آیا تنها مقدس بودنش کافیست ؟ معلم همان میوه ایست که……

by nazakat25

read more

مادر

eliya

مادر بهترین نعمت است. مادر نعمت خاصی از طرف خداوند مهربان به بنده گانش است……

by eliya

read more

باشكوهترين

nooriya erfaniyan

اي كه باتمام وجودمي ستايمت، اي كه سراينده تمام زيبايي ها هستي؛اي كه رايحه……

by nooriya

read more

فرشته

nazanin mereyar

  فرشته دختری بود که پدرومادرش او را خیلی دوست داشتند فرشته درصنف هفت……

by nazanin-mereyar

read more

نازو محبت

hastitofan

از کودکی در کناره مادر و پدر انقدر در ناز و نوازش بزرگ شده ام که حال که بزرگ……

by hastitofan

read more

مادر

Mahjuba Herawi School

مادر یگانه موجودی است که هر انسان از آغازین روزهای تولد تا آخرین لحظه های……

by MahjubaHerawiSchool

read more

روززن

bahmanbarekzai

  روز زن را برای تمام مردم افغانستان عزیز تبریک می گویم وبه تمام دنیا ……

by bahmanbarekzai

read more

مادر

azita sadiqi

زندگی ادامه دارد ! همه این روزها سرشون گرمه به خودشون من در اوج تنهایی هایم ……

by azita-sadiqi

read more

مادر

wahida

  مادر! رایحه دل انگیز وجودت، مرا تا عمق حیات به سرزمین نور، به وادی سحر،……

by wahida

read more

حجاب

Ameneh akbary

حجاب زینت زن مسلمان میباشد حجاب زن مسلمان باعث میشود که همیشه در دنیا و اخرت……

by amenehakbary

read more

مادر

saremeh azimi

کودکی آماده تولد بود نزد خدا رفت و از او پرسید؟ میگویند شما مرا به زمین می……

by saremehazimi

read more

اطفال

parwana faizi

اطفال نعمت بزرگ الهی و وارثین حقیقی نسل بشریت و مسؤولین حقیقی آینده انسانی……

by parwanafaizi

read more


Back to Top