Search results for: "فریب"


نقاب

raha amin

بفضی از آدم ها چهرهای متفاوتی دارند که برای فریب ٬جلب توجه ویا هر مقصد دیگر……

by raha-amin

read more

همنشین بد!

homa faizdost

همنشین بد!!!همنشین بدنسبت به افرادخوب وباتحصیل ودانش حسدمی ورزد.وآنهارادوچاروسوسه……

by homa-faizdost

read more

غرور

sofiakhan

جب انسان کو اللہ کسی نعمت کی فراوانی دیتاھے تو وہ خود کو دوسروں سے بلند سمھجنےلگتا……

by sofiakhan

read more

بهای بهشت

farhad hakimi

پیامبر رحمت می فرماید : ((ازطرف خودتان شش چیز را برای من تضمین کنید من نیز……

by farhadhakimi

read more

گم شدم

jawad dorani

گم شدم در بین تاریکی و سردی این جاده ها ، جاده هایی که آغاز و انتهایش معلوم……

by jawad-dorani

read more

صداقت

Nilofar

صداقت بهترین پالیسی است .این حقیقتی است که هر کس میداند.اما اشخاص بسیار محدودی……

by neloofar

read more

نامردی.

safa samar

خدایا: امروز دلم را به تو میسپارم ... دلی که همچون یک دفتر...... پر است از دلتنگی.……

by safa-samar

read more

مرگ

Arzoorahmany

انسان ازمرگ فرارکرده نمی توانداگرمریض شودبه داکترمی رودوتدوای خودرامی……

by Arzoorahmany

read more


Back to Top