Search results for: "فکر"


تیری جستجو

shakir jan

کبھی بارگاہ خیال میں، کبھی خانقاہ جمال میں سبھی حرف ہیں تیرے رو برو، جو ہیں……

by shakirjan

read more

ورزش

mariahamidy

گر صحتمندی تن خواهی تو اندر همه حال                    ……

by mariahamidy

read more

علم

morsa ghadri

علم چیست؟ آیا تنها شامل دروسی است که در مکتب ویا پوهنتون خوانده می شود یا……

by morsaghadri

read more

نازو محبت

hastitofan

از کودکی در کناره مادر و پدر انقدر در ناز و نوازش بزرگ شده ام که حال که بزرگ……

by hastitofan

read more

دروغ

marie444aniri

دروغ گفتن یک عمل زشت بوده که حثیت ووقارانسان می کاهدانسان در مقابل دیگراان……

by marie444aniri

read more

دلم گرفته

hekmatullah

  دلم از همه ناسازگاری های که بامن میشود خسته شده در پناه فضای ارام و دور……

by hekmatullah

read more

نوروز

maeda4

نوروز نوروز درلغت به معنی روزنوکه از دوکلمه نو وروزگرفته شده است وقتی به……

by maeda4

read more

خیالبافی

sagharfakher

هر گاه شخصی با خود خلوت میکند. در رویاهای خویش خیالاتی را در سر می پروراند……

by sagharfakher

read more

ای خدا!!!

hekmatullah

  ای خدا! میدانم که هیچ کسی را که در زندگی اش تلاش چیزی را داشته، نا امید……

by hekmatullah

read more

خود بینی

gete

دو خواهر بودند که در اصل خواهر های واقعی نه بلکه خواهر اندر که پدر و مادر……

by gete

read more

تنهای"

safa samar

  خدایا:::::::::: : هر روز به فکر و اندیشه ای او هستم.و چنان دوستش دارم احساس……

by safa-samar

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

خبرچینی

breshna barak

خبرچینی خوب بهتراست که دراین موردبه نکاتی مهم درباره خبرچینی اشاره کنیم.خبرچینی……

by breshna

read more

نور چراغ

mahnaz ahmadi

مدت هاا بود که از پنجره اتاقم به بیرون نگاه میکردم.در نیمه شب همه ی کوچه ها……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top