Search results for: "قفس"


پرنده

asra omid

من هم همانند همین پرنده زیبای که داخل قفس در خانه ما است خود را احساس میکنم……

by asra-omid

read more

دوست داره

kobra30

چرا حوالی دلم شوق صدا تو دوست داره؟ مرغ پریده تو قفس همش هوا تو دوست داره……

by kobra30

read more

اشک

najlazakeri najla

  آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرده و زبانم از بیان آن همه غصه، قاصر……

by najlazakeri-najla

read more

گره آخر

fareshtasadat

شعر سپیده گره آخر گره آخر قالی ام را زدم امروزبه رنگ سرخ سیاه لاله ها راکه……

by fareshtasadat

read more

آزادی

sonila12

درون قفس طلایی وقشنگ ،کبوتری را دیدم با بالهای زیبا وطوقی اندوده شده از……

by nahid-annex

read more

سپیده

bahareh-hoseini

دیشب وقتی غرق در فکر کردن به تو بودم.... و اشک های داغم را از روی صورت یخ زده……

by bahareh-hoseini

read more

قفس

masuda saifi

آخر تو هم رفتی این قفس زندگی را شکستی تا یک لحظه­ای که شده هوای آزادی را……

by masudasaifi

read more


Back to Top