Search results for: "قلبم"


زندگی من

hastitofan

زندگی من روز و شب در حال نوشتن هستم نوشتن از نوشته های که در دل نوشته دارم……

by hastitofan

read more

بی کسی

azita sadiqi

بی کسی بی کس بودن سخت است یا تلخ است جواب این چنین سوالی را کدام دانشمند خواهد……

by azita-sadiqi

read more

خورشید

j12maryam

نمیدانم با ان همه بزرگی و روشنایی ات چگونه در چشمان کوچک و تاریک من جای میگیری!……

by j12maryam

read more

ای خدا!!!

hekmatullah

  ای خدا! میدانم که هیچ کسی را که در زندگی اش تلاش چیزی را داشته، نا امید……

by hekmatullah

read more

مادرم

Ramika Taskin

مادرم ای همه هستی من با آنکه در کنارم نیستی بازم تمام وجود منی ... همیشه که……

by ramika-taskin

read more

( نیامدی )

Fahima Kakar

  نیامدی تا ببینی تلخی هایم خستگی هایم را نگاهم را دردیست در روح پر از……

by fahima-kakar

read more

تایتانیک

Fariba kakar

Every night in my dreams, I see you, I feel you هر شب در رویاهایم تو را می بینم و احساست می کنمThat……

by FaribaKakar

read more


Back to Top