Search results for: "قلعه"


ارگ هرات

Rateb Rahmani

هرات یکی از پر نفوس ترین و زیباترین شهر های افغانستان است. شهر علم و فرهنگ……

by rateb-rahmani

read more

هلمند

sebghatullah sunnatyar

درین مقاله مختصر میخواهم که در باره ولایت هلمند معلومات مختصر ارائه کنم.……

by sebghatullah

read more

هرات باستان

maeda4

هرات باستان در نخست میخواهم از خداوند منان برای نعمات زیادی که برای آفریننده……

by maeda4

read more

قلعه کافر

arzu shirzad

در روی این کره خاکی در قاره آسیا کشوریست به نام افغانستان که در شمال شرق……

by arzu-shirzad

read more

هرات

mahnaz ahmadi

هرات یکی از ولایات بزرگ و باستانی افغانستان است و به دلیل وجود زیارت خواجه……

by mahnaz-ahmadi

read more


Back to Top