Search results for: "قله"


زنده گی

malina amiry

زنده گیزنده گی پر از شادی، خوشی،  شادی شادکامی، غم، درد، رنج، محبت، عشق……

by malina-amiry

read more

هدف

MahbobaHaidarian

هدف مهمترین خیر در زندگی هر شخص میباشد. زیرا از ایامی که انسان با زندگی……

by MahbobaHaidarian

read more

مهر مادر

mariahamidy

  بگو شعری به جنب ای مادر از جایت بیارا محفل عشرت از پرزدن هایت بهار طبع……

by mariahamidy

read more

هرات ما

Farzana Jami

(بسم الله الرحمن الرحیم) امروزشهر هرات (فرهنگ هراتی) اینجا شهر هرات است ،شهر……

by farzana-jami

read more

دوستی

Nilofar

زنده گی بدون دوست ،مرگ بدون شاهد است.این طبیعیست که هر انسانی میخواهد دوستانی……

by neloofar

read more

افق خونین

Yalda Khorram

همانطوریکه تاریخ ما پر است از واقعات دلیرانه مردم غیور ما،فولکلور ما نیز……

by yalda-khorram

read more

تلاش کن

Omid dorani

بهترین راه برای بدست آوردن بزرگترین خواسته ها تلاش است تلاش کن که بتوانی……

by Omiddorani

read more

امـــیــد

Omid dorani

امید زیبا ترین ارمغان است که انسان مومن به محضر خدا (ج) تقدیم میکند در معادله……

by Omiddorani

read more

ذهن

Falaq Training Center

  قسمت اول                                ……

by FalaqTC

read more


Back to Top