Search results for: "لبخند"


عشق بیصدا

paryroyaye

درآسمان عشق چومرغی که پرزنم درآب زنده گی مثال چمن زنم بی تونمی توانم لبخندبزنم……

by paryroyaye

read more

رها

amanaghariq

  ( صدای زنگ کوچه رها رو به خود آورد وداد زد : ) _من باز مد کنم لاله و دنیا……

by amanaghariq

read more

اشک

najlazakeri najla

  آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرده و زبانم از بیان آن همه غصه، قاصر……

by najlazakeri-najla

read more

پناهگاه

bahareh-hoseini

وقتی احساس غریبگی کنی...  وارد اتاق تاریک که میشوی.... چراغ ها رو روشن نمیکنی...……

by bahareh-hoseini

read more

پدر

nazakat25

  پدر نام آشنا کسی که زیستن را برایم آموخت پدرم تکیه گاه من قدرت من شکوه……

by nazakat25

read more

پاکی

mahtabyaseni

پاکی زیبا ترین کلمه به مانندبرف سفید به مانند رحمت خدایعنی قطره های مروارید ……

by mahtabyaseni

read more

درک نادرست

asal10

  من از همان روز اولی که خود را یاد میدهم خاطره دارم خاطره های تلخ خاطره……

by asal10

read more

كودك كشورمن

nooriya erfaniyan

به چه خرسند شويم؟ وقتي يك خون شهيد،زگل لاله عشق سرخ تر است دل يك كودك بي آب……

by nooriya

read more

مهتاب

nooriya erfaniyan

امروز روزتولدمن است.خيلي خوشحالم كه دوباره برآسمان دنياديده مي شوم ومي……

by nooriya

read more

طفل

Ghouharshad

طفل یگانه خوشی است که در زنده گی انسان بحیث هدیه به تمام والدین خداوندج داده……

by Ghouharshad

read more

سپیده

bahareh-hoseini

دیشب وقتی غرق در فکر کردن به تو بودم.... و اشک های داغم را از روی صورت یخ زده……

by bahareh-hoseini

read more

لبخند

Sonia Basharmal

لبخند در انسان از علایم داشتن اعتماد به نفس است و خود باوری و عامل ارتباطات……

by sonia-basharmal

read more

خاطره ها

Omid dorani

زندگی انسان مملوء از خاطره هاست که ما با آن زندگی مان را میگذرانیم و گاهی……

by Omiddorani

read more

لبخندبزن

weida

لبخند داروی برای غمها و ناراحتیهاست خنده بروح وقلب انسان قدرت میبخشد وباعث……

by weida

read more

لبخند

nargeszaka

لبخندلبخند زیبا ترین کلمه ایکه زندگیم شکل دیگه به خود میگیره ودلم از هوای……

by nargeszaka

read more

لبخند

Haseba Hesamy

کار های اندکی که سراغ داریمکه بی نهایت با ارزشند، خنده یکی از این ها است! خنده……

by hseba-hesamy

read more


Back to Top