Search results for: "مادرم"


تیرهء بخت...

sara nikzad

  درگردش روزگار دختر کوچکی حکایت خویش را چنین بیان داشت وشکایت راسر کردکه……

by saranikzad

read more

مادر

nooriya erfaniyan

ای زیباترین زیبارویان! توای مادرم الهه زمینی روزی رابه نامت گذاشته اند ولی……

by nooriya

read more

سياوش - 3

nooriya erfaniyan

طاهربا ديدن سياوش خشكش زد.عمه دستهايش را برسرنهاده بودواشك مي ريخت.نمي دانستند……

by nooriya

read more

مهر مادر

moqadas24

  ارزشمند ترین  وقایع زندگی معمولادیده نمی شوند و یا لمس نمی گردند بلکه……

by moqadas24

read more

روززن

bahmanbarekzai

  روز زن را برای تمام مردم افغانستان عزیز تبریک می گویم وبه تمام دنیا ……

by bahmanbarekzai

read more

مادرم

Ramika Taskin

مادرم ای همه هستی من با آنکه در کنارم نیستی بازم تمام وجود منی ... همیشه که……

by ramika-taskin

read more

چرا؟

asra omid

  خاطراتم بر کدام محور دور میزند هر لحظه زندگیم برای چه میگذرد تبسم هایم……

by asra-omid

read more

سیب

Saieda Sadiqi

یک شب بارانی و زمستانی مادر مریضم با چهره پژمرده و با صورت زرد و زار و بادست……

by SaiedaSadiqi

read more

مادرم

Omid dorani

مادرم ای رهنمای زندگی ، فدای مهربانیهای قلب نازکت . مادرم ای سرپناهم ، ای……

by Omiddorani

read more


Back to Top